Apie mus 

Viešoji įstaiga Europos integracijos studijų centras, 1995 m. įsteigta Užsienio reikalų ministerijos (pasitraukė iš steigėjų 2008 m. rugpjūčio 29 d.) ir Vilniaus universiteto, atlieka mokslinius tyrimus, ugdo europinį identitetą ir istorinę savimonę, ruošia Europos Sąjungos politikos, ekonomikos, teisės ir istorijos specialistus, prisideda prie Lietuvos integracijos į ES. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir savo įstatais, naudojasi visomis ne pelno įmonės teisėmis.
Įstaigos pagrindinis uždavinys - prisidėti prie glaudesnės ES integracijos ir plėtros. Įstaigos lėšos naudojamos moksliniams tyrimams, ES politikos, ekonomikos ir teisės specialistų ruošimui, reklamai, knygų leidybai.

Atsižvelgiant į valstybės strateginius tikslus ir uždavinius, įtvirtintus tokiuose dokumentuose kaip LR Vyriausybės programa, LR Seimo rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos užsienio politikos krypčių, Valstybės ilgalaikė raidos strategija ir kt., įstaiga, vykdydama mokslines studijas ir rengdama leidinius ES tematika, prisideda prie tolesnės Lietuvos integracijos, Europos Sąjungos ekonominės bei socialinės darnos ir įtakos stiprinimo, Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo; ir svarbiausia - informuoja Lietuvos visuomenę apie aktualius Europos Sąjungos įvykius ir procesus.

Nuo 2004 metų, Lietuvai įstojus į ES, EISC veikla buvo pradėta plėsti Rytų kryptimi. 2007 metais sėkmingai įsteigus EISC filialus Lvove ir Donecke, o taip pat fondą Kišiniove, EISC pradėjo aktyviai veikti Ukrainoje ir Moldovoje.

Išsiplėtus EISC veiklos geografijai centrui kyla nauji iššūkiai. 2008-2010 m. strateginės EISC veiklos kryptys apibrėžiamos taip:

Socialinių tinklų tarp Ukrainos, Moldovos ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės ir jaunimo sukūrimas ir aktyvus plėtojimas;

Mokslinė-tiriamoji veikla Ukrainoje ir Moldovoje apjungiant Lietuvos ir šių valstybių ekspertinius gebėjimus;

EISC filialų tapimas aktyviais Ukrainos ir Moldovos viešos erdvės dalyviais pristatant Lietuvos eurointegracinę patirtį šių valstybių visuomenėms;

Aktyvus ir glaudus bendradarbiavimas su Ukrainos ir Moldovos žiniasklaida stiprinant jos gebėjimus ir savarankiškumą.